Samme ”Thybomålets dag” er en hyldest til digteren Erik Bertelsen for hans dialektdialoger

HARBOØRE: Det gælder spørgsmålet, om harboøremål er thybomål, når Foreningen Thybomål lørdag 19. oktober holder ”Thybomålets dag” i Harboøre-Centret, fortæller formand Chr. Bo Hansen, Nørlem.

Det er der jo bestemt dem, der traditionelt vil modsætte sig og slå fast, at Pælediget, som i 1000 år eller mere var administrativ grænse mellem Thy og Hardsyssel, også er og var en sproggrænse mellem dem nordenfor, der siger Æ om sig selv, og dem søndenfor, der siger A om sig selv. Pælediget er nogenlunde ud for høfte 54 eller Thyborøn Kirke.

”Thybomålets dag” har foreningen holdt hvert år siden 2014 - de tre første år i Plantagehuset i Thisted, men siden 2017 på forskellige lokaliteter for at hylde en lokal thybomålsdigter. Først i Midtthy, hvor det gjaldt Martin Jensens forfatterskab og Harald Rysgaards thybomålsdigte, siden Nordthy, hvor det var brødrene Jens og Johs. Kirk, som blev hyldet. I år gælder det så Erik Bertelsen - mest af alt kendt for sangen ”Blæsten går frisk”, men i dette tilfælde hædres han for hele sit forfatterskab og især for sine dialektdialoger i trilogien ”Harboør-Folk”:

- Der er tale om en enestående anvendelse af dialekten, hvis lige ikke findes i hjemstavslitteraturen, siger Chr. Bo Hansen, som genemgår de første 50 sider af bogen og oplæser uddrag for at vise dialektens dramatiske virkning i dialogerne:

- Er der forskel mellem harboørmål og thybomål, spørger Thybomåls-formanden og svarer så selv:

- Ja, men det er vel en variation, som er tilsvarende variationerne mellem Sydthy, Midtthy og Nordthy.

Foreningen Thybomål har siden 2014 udgivet ”en Oesskrøvt” til medlemmerne og 2016 en ”Miniordbog for thybomål” samt en række skrifter på thybomål, bl.a. indsendt af brugere af foreningens hjemmeside og facebookside. Her orienteres også om aktiviteter, og der opfordres til at fremsende materiale, enten fra gemmerne eller frisk produceret. Foreningen har tillige udgivet et mindre udvalg af lokalhistorikeren Torsten Balles mere end 2000 ordbogssedler, som han samlede ind, mens han var førstelærer ved Thorsted Skole. Ligeledes har foreningen oversat tekster til to taizégudstjenester i Hillerslev Kirke.

Mere på foreningens hjemmeside: www.foreningenthybomaal.dk

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...