Sønderhå-Hørsted Sparekasse har afleveret et halvårsresultat over budget

SØNDERHÅ: Sønderhå-Hørsted Sparekasse har netop offentliggjort sine tal fra første halvår.

Tallene viser, at den lille sparekasse er i en god gænge. Således lander resultatet af basisindtjendingen godt 1 mio. kroner over de budgetterede 3,7 mio. kroner.

Det samlede resultat før skat udgør et overskud på 5,6 mio. kroner.

Nedskrivningerne har ikke været som frygtet. Faktisk er nedskrivningerne positive med 1,6 mio. kroner.

Kursreguleringer på bankens værdipapirer har trukket den forkerte vej. Papirerne er blevet 800.000 kroner mindre værd i perioden.

Sparekassens personale- og administrationsomkostninger er faldet, mens IT-udgifterne steget en smule.

Mens Sønderhå-Hørsted Sparekasse har haft et fald i udlån på 1 pct., er indlånet steget med 12. pct. I faktuelle tal betyder det, at udlånet er falde med tre mio. kroner til 340 mio. kroner, mens kundernes indestående er steget med 55 mio. kroner til 516 mio. kroner.

Sparekassens solvensprocent er opgjort til 23,3 pct.

Egenkapitalen udgør godt 109 mio. kroner. Heraf udgør garantkapitalen er godt 24 mio. kroner

Regnskabet viser, at der stadig kommer nye kunder til fra andre pengeinstitutter.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...