Fra Tambohus Naturhavn til Byens Torv - indvies ved havnefesten 11. juli

På trods af en række udfordringer og ekstremt vejr begynder udvidelsen af Tambohus Naturhavn at tage form.

Det betyder, at projektet skrider planmæssigt frem.

Trods en vinterperiode med masser af storm og højvande, er det i store træk lykkedes at holde tidsplanen.

Hele havnebassinet er nu fuldt uddybet.

Dels er det gamle område renset op, og dels er det nye område omkring Krumøen blevet uddybet, så der nu er ca. 2,5 meter dybt over alt.

De to store altaner er kommet på plads inden for de sidste par uger. Den nye kajakkaj er blevet placeret flot mellem de to altaner.

De to store flydebroer, på hver 18 tons er ankommet og ligger nu i havnen klar til at blive monteret ved Krumøen. Med kajakbro og altaner på plads har man kunnet færdiggøre promenaden rundt om det nye havneareal. Nu mangler blot anlægsarbejdet på Krumøen, hvor den nye store flydebro skal ligge, og hvor ”Den Spanske Trappe” også bliver placeret.

Formanden for Tambohus Naturhavn, Per Bach, fortæller:

- Da udgravningen af det nye havneareal og placering af sandet herfra kom på plads, var der kun en stor udfordring tilbage. Arbejdet med anlæggelse af ”Den Spanske Trappe”. Et sted, hvor man kan slå sig ned og nyde stemningen i havnen. Et sted, hvor kajakker kan lægge til og holde pause og afsæt for vores havnebad. Trappen skal kunne klare én meter lavvande og ca. 1,5 meter højvande. Derfor kræver anlægget af trappen ca. 80 -90 cm. lavvande, for at dette arbejde kan udføres. De tidligere mange år ville vi på dette tidspunkt have haft 2-3 perioder med lavvande, men lige i år har det kun været stiv vestenvind og ekstrem meget højvande. Så snart den første østenvind kommer og vandet trækker sig, går Thyholm Murer A/S i gang med arbejdet her. Ikke noget, der kræver lang tid, men lavvande. Det meste til trappen er allerede støbt hjemme på pladsen.

Når denne del af arbejdet er færdig, er vi i store træk helt ved vejs ende med det samlede projekt, og vi kan begynde oprydningen og genetablering af græs og stier.

11. juli bliver der kombineret havnefest og havneindvielse.

Det bliver fejret med maner og masser af oplevelser.

Det nye havneområde kommer til at kunne rumme ca. det samme antal både og joller, som den gamle. Derved er den samlede kapacitet nu dobbelt så stor. En række af de nye pladser er allerede solgt eller udlejet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...