140 personer viste stor interesse for at deltage i borgermødet

HVIDBJERG: Torsdag 13. september holdt gruppen bag "Ny Læge" på Thyholm et borgermøde i Midtpunktet på Thyholm.

Gruppen havde inviteret politikere og embedsmænd fra Region Midt og Struer Kommune til mødet, for at få en klar orientering om hele forløbet for at få en ny praktiserende læge i lægehuset i Hvidbjerg.

Det var meget interessant at se og høre hvordan man som region skal gribe opgaven an og ikke mindst hvordan de selv mener man kan forbedre mulighederne for netop at tiltrække en praktiserende læge til nærområdet. Annette Roed viste netop også udfordringerne ved områderne i "vandkantsdanmark", som et eksempel på, hvordan disse områder var blevet talt ned igennem undersøgelser og generelt i mediebilledet. Men som hun især påpegede, så ligger Thyholm nok i vandkanten. Men her er jo alt det et moderne menneske kan forestille sig at skulle bruge for at få det gode liv.

Struer Kommune gav ligeledes deres støtte til initiativerne, som Grethe Hestbech kunne fortælle tilhørerne. Kommunen kan ikke blot gå ind og køre et sådan projekt, men vil stille mange ressourcer til rådighed for "Ny Læge" til blandt andet markedsføring. Ligeledes kører kommunen en større bosætningskampagne, hvor dette projekt jo viser et godt lokalt engagement og vilje til at bidrage til at skaffe nye praktiserende læger. Det gavner både projektet og kommunens kampagne.

"Ny Læge" fremlagde deres to tiltag, som de mener, vil kunne gøre en forskel når speciallæger i almen medicin kigger efter et godt sted at etablere deres praksis, og beskrev dem også grundigt på mødet, hvor tilhørerne kunne spørge frit til alle indlægsholderne.

Hovedbudskabet med at producere en film hvor mulige praktiserende læger, kan se sig selv i de rammer der er i lægehuset og i det omgivende samfund, hvor lægehuset har en meget vigtig og tryghedsskabende betydning for borgerne, var der kun enighed om. Og det falder også rigtig godt sammen med de virkemidler, regionen fremlagde som vigtige løsninger for at få en eller to praktiserende læger tilbage i lægehuset.

Opgaven med at danne et lokalråd under lægehuset blev også fremlagt. Opfordringen fra gruppen til at danne sådan et råd, er også noget af det man har hørt fra især yngre læger, der kan være meget praktisk i opstarten af sådan en lægepraksis.

Der kan være mange opgaver der skal løses, hvor rådet hurtigt kan bidrage med kontakter råd og vejledning så lægerne ikke selv skal bruge for meget tid på det. Men også i forbindelse med mulighederne for at bringe flere aktiviteter ind i lægehuset eller samspillet med borgerne om mulige kurser eller sundhedsprojekter vil sådan et råd kunne bidrage til.

Aftenen sluttede af med flere gode opfordringer fra mødelederen Jan Bendix til tilhørerne om at bidrage til indsamlingen der trådte i kraft på dagen. I takt med at der kom afsluttende bemærkninger og tilkendegivelser kunne gruppen bag ny læge konkludere efter mødet, at man var meget tilfredse med opbakningen fra de ca. 140 tilhører i alle aldre. Unge som ældre og seniorer.

På vegne af "Ny Læge"

John Vangsgaard

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...