Regionsrådsformand Ulla Astman (S) siger, at med udmøntningen af finanslovsmidlerne kan man sætte handling bag ordene - og bl.a. udvide i Thisted

NORDJYLLAND: Der bliver bl.a. penge til flere hænder, sengepladser og bedre muligheder for at aktivere patienterne i forbindelse med udmøntningen af finanslovsmidler øremærket til psykiatrien, skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

I finansloven for 2020 blev der på landsplan afsat 600 mio. kr. om året til at styrke psykiatriområdet fra i år og frem. Heraf forventes Region Nordjyllands del at udgøre ca. 60 mio. kr. årligt. Regionsrådet i Region Nordjylland har nu for omkring halvdelen af midlerne for 2020 besluttet, hvilke tiltag der skal sættes i værk for at styrke psykiatrien her i landsdelen. Det handler bl.a. om mere personale og flere sengepladser. Dertil skal der ansættes aktivitetsmedarbejdere og bygges en aktivitetshal i Brønderslev.

- Det er dejligt at kunne give en saltvandsindsprøjtning til psykiatrien, som med de ny midler får mulighed for at udvide og udvikle gode tilbud og rammer til de psykiatriske patienter. Der har i flere år været talt meget om at prioritere psykiatriområdet højere, hvilket vi allerede gjorde i forbindelse med vores seneste budgetaftale. Med udmøntningen af finanslovsmidlerne kan vi nu sætte yderligere handling bag ordene, siger regionsrådsformand Ulla Astman(S).

Helt konkret vil der både nu og de kommende år blive oprettet ny sengepladser på udvalgte sengeafsnit i både almenpsykiatrien og retspsykiatrien. Der vil ligeledes blive opnormeret på personalesiden - både med læger, sygeplejersker og andet tværfagligt personale. Det glæder formanden for regionsrådets psykiatriudvalg Jette Ramskov Kristensen(S):

- Der er sket en stigning i aktiviteten i psykiatrien de senere år, og her skal personaleresurserne og sengekapaciteten selvfølgelig følge med, så vi giver de bedste muligheder for at håndtere både udredning, behandling og pleje af en af vore mest sårbare patientgrupper på en god måde, siger Jette Ramskov Kristensen.

Nogle af de mest sårbare psykiatriske patienter findes inden for psykoseområdet, hvor psykiatrien er ved at indføre en ny ambulant behandlingsmodel F-ACT, der er forankret i tværfaglige teams, hvor der også indgår medarbejdere med brugerbaggrund. Udbygningen af denne model kan nu blive fremskyndet, så ambulatorierne i Thisted og Frederikshavn bliver omfattet allerede i 2020. Det indebærer ansættelse af tre sygeplejersker og to deltidsansatte medarbejdere med brugerbaggrund.

Bedre muligheder for fysisk aktivitet for de indlagte patienter er et af de områder, som regionsrådet har valgt særligt at tilgodese med finanslovspengene.

- Fysisk inaktivitet er ét af de forhold, som bidrager til den overdødelighed, der desværre kan konstateres hos patienter med psykisk sygdom. Derfor får en række sengeafsnit nu mulighed for at ansætte en dedikeret aktivitetsmedarbejder, så vi fremadrettet kan give et langt bedre aktivitetstilbud til patienterne under indlæggelse, siger Jette Ramskov Kristensen.

Også faciliteterne til at udføre aktiviteterne bliver udbygget. I tilknytning til Klinik Nord i Brønderslev skal der således opføres en aktivitetshal, der vil give de indlagte patienter mulighed for at motionere under indlæggelsen.

I alt har regionsrådet udmøntet 24,4 mio. kr. af finanslovsmidlerne i 2020 til at styrke psykiatrien. Den resterende del af puljen til styrkelse af psykiatriområdet vil blive udmøntet på et senere tidspunkt, fremgår det.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...