Fotografen var med på øen i Kås Bredning

FUGLHOLM: Fuglholm er en lille holm på 1,5 ha. ved den nordøstlige ende af Thyholm (Hvidbjerg Sogn, Struer Kommune).

Den ligger i Kås Bredning i Limfjorden, overfor sydvestenden af Mors.

Den er forbundet med Thyholm med en smal sandtange.

Fuglholm indgår sammen med Munkholm Odde og Katholm Odde og Plethøj Plantage i en 87 hektar stor naturfredning der blev oprettet i 1978.

Det fredede kystområde der er præget af krumodder og laguner er et yndet yngle og rasteområde for vade- og svømmefugle.

Øen hører under herregården Hindsels og ejerne af gården havde inviteret bladets medarbejder med på en tur derover. Man kan af og til vandre til øen, men da vi besøgte øen var der højvande og så måtte båden i vandet.

Der er mange fugle der kommer på Fuglholm for at ruge - især måger, så der er ikke adgang til øen, bortset fra ejeren, som må komme der, også evt. med enkelte inviterede.

Det er heller ikke lovligt at samle æg fra mågernes reder.

Kun ejeren må hente æg og det må ske indtil 25. maj.

Ejeren, Askov Overgaard, fortælle,r at de indtil 25. maj må tage alle de æg mågerne lægger, men vi tager kun æg fra reder hvor der kun er lagt ét æg.

- Så ved vi at de ikke er begyndt rugningen, fortæller Askov Overgaard videre.

Mens vi var på øen blev der samlet en hel del æg som Askov Overgaard og hans kone Dortea anvender i deres husholdning til bagning og i madretter.

Der er masser af måger som har slået sig ned på øen her i foråret - mest måger men også rugende ænder.

Man skal passe meget på ikke at træde i mågerederne, da de er så at sige alle steder på øen.

Mågerne forsøger ikke at skjule deres reder, som også bygges på helt åbne steder.

De samler en masse tang og tørt ålegræs som er skyllet i land.

Det laver de så deres reder af.

Vi blev hurtig klar over at vi bestemt ikke var velkomne.

Mågerne skreg og gjorde os det begribelig at vi gerne måtte forlade øen igen snarest. Efter at mågerne var kommet i luften tog de nogle dyk ned over os.

Det passede dem overhovedet ikke at vi var der. Man skulle så tro at mågerne var beskyttet mod rovdyr på øen, men Askov Overgaard fortæller at ræven af og til har fundet vej derover når den kan vandre ”tørpotet” derover ved lavvande.

Nu glæder vi os til at æggene bliver udruget.

Så skal vi atter en tur til Fuglholm og se de små unger trippe rundt på øen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...