Nordisk Folkecenter har afholdt to ugers kursus for Teknisk Skole på den sydlige ø Korcula i Kroatien

SDR. YDBY: Nordisk Folkecenter har afholdt to ugers vedvarende energi-kursus for ”Srednja Skola Blato”, Teknisk Skole på den sydlige ø Korcula i Kroatien, beliggende nordvest for Dubrovnik.

Prof. Nikola Curac, grad. mach. eng var leder af den ni personer store studiegruppe.

Hele kurset fulgte rammerne for Europa-Kommissionens Erasmus+ program.

Folkecenter har erfaringer og afholdt flere kurser under dette EU program specielt for studerende og deres underviser fra Tyrkiet. Således vil der komme tre forskellige grupper over de næste to måneder for at opbygge viden og erfaringer om 100 pct. vedvarende energi for fremtiden.

Kurset var en blanding af teori og praktik.

Under den praktiske del, besøgte studiegruppen de lokale fjernvarmeværker i Vestervig, Hvidbjerg og Harboøre.

Alle anlæg er baseret på lokal biomasse.

De studerende fik svar på alle deres spørgsmål om økonomien, forsyningssikkerheden og den demokratiske organisationsform, som værkerne fungerer under.

På Lemvig biogasanlæg og hos Brøderne Kirk biogasanlæg i Skinnerup så man, hvorledes lokaleområdets bioaffald fra landbrug, fødevareindustrien og husholdninger kunne levere varme og elektricitet til de mange tusinde husstande i byen og hos de nærmeste naboer.

Ligeledes blev genbrugscenteret i Thisted besøgt for at se de mange fraktioner affald skal sorteres i.

De to vindmølleteststationer i Thisted Kommune blev også besøgt.

9. februar fik de studerene at mærke, hvordan de 5000 vindmøller i landet leverede al elforbruget den søndag.

Vindmøllerne producerede 5100 MW og elforbruget var 4300 MW. Faktisk blev elforgbruget i alle 28 EU lande dækket 27,4 pct. fra vindmøller netop den dag.

Efter den teoritiske undervisning om formiddagen blev der om eftermiddagene bygget køretøjer, der brugte solen som energikilde, vindmølle vinger blev fremstillet til den lille vindmøllemodel, de selvbyggede modeller til udnyttelse af bølgernes energi blev afprøvet i arkvariets bølger og solens stråler gav varmt vand i det selvbyggede solpanel.

100 pct. vedvarende energi var udgangspunktet og de 17 verdensmål blev grundigt gennemgået.

I en radius på 50 km fra Folkecenteret kan fuldskala vedvarende energianlæg nås.

De studerende mødte overalt en stor venlighed, åbenhed og fortællelyst fra de personer, de mødte på anlæggene.

Overnatning var arrangeret på Skibstedgaard, Sdr. Ydby, til stor glæde og tilfredshed hos de kroatiske gæster.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...