TFO inviterer 13. september til kørsel i egen bil rundt til KulTHYvator-projekterne

THY: Thisted Frie Oplysningsforbund (TFO) inviterer søndag 13. september på en guidet tur rundt til de forskellige KulTHYvator-projekter i Sjørring, Hundborg, Snedsted, Hørdum, Bedsted og Vestervig.

Projektets formål har været at udsmykke tomme grunde i flere landsbyer med nytænkende kunstprojekter, hvor kunst, byrum, landskab og historie bindes sammen til ny rekreative platforme, hvor beboerne kan finde ny rammer for samvær.

På turen kører deltagerne sammen - i egne biler - ud at besøge de seks byer med kunstformidler og billedkunstner Thomas Wolsing som guide. Han var selv kunstner på projektet i Snedsted og fortæller undervejs om de forskellige ny byrums historie og tilblivelse.

Deltagerne mødes ved måle- og vejerboden på Thisted Havn, og man bedes selv medbringe kaffe og en snack til turen, som slutter med fælles frokost i Vestervig, hvor deltagerne kan få en snak om hvad kunsten kan i det offentlige rum. Deltagelse koster 350 kr.

Tilmelding til TFO og nærmere på: www.tfoinfo.dk

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...