60 mødte frem til mødet efterfulgt af julefrokosten

HVIDBJERG: Mandagsklubben på Thyholm afholdt mandag 10. december generalforsamling hvor der samtidig blev afholdt den årlige julefrokost.

Formanden Knud Aage Jensen bød alle velkommen til de 60 fremmødte. Herefter gik man over til dagsordenen. Jørgen Steffensen blev valgt som dirigent.

Første punkt på dagsordenen var formandens beretning som blev godkendt uden bemærkninger. Punkt to var kassererens beretning.

Den blev også godkendt.

På valg var Knud Aage Jensen, Henry Noer samt Kirsten Christensen, som alle modtog genvalg.

Generalforsamlingen foregik og sluttede i god ro og orden.

Næste møde er mandag 7. januar.

Efter generalforsamling var alle klar til julefrokosten. Man havde allieret sig med Anton Lyhne og Poul Michelsen. Før man gik i gang med julefrokosten var der valgt tre sange - nemlig ”Dejlig er jorden”, ”Sneflokke kommer vrimlende” samt ”Er lyset for de lærte blot”. Poul Michelsen fortalte om sangens oprindelse så som forfatter og komponist, hvor efter sangene blev sunget, akkompagneret af Anton Lyhne.

Alle havde en hyggelig eftermiddag under julefrokosten.

:/Hans.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...