Det dufter af frisk træ ved den gamle betonbro over Hvidbjerg Å

MORUP MØLLE: Det dufter af frisk træ ved den gamle betonbro over Hvidbjerg åen ved Morup Mølle.

Området omkring broen er ved at skifte udseende.

Bunker af brunt eksotisk Azobétræ ligger og venter på at blive forvandlet til trækonstruktioner på begge sider af den brede å og i parkområdet.

To håndværkere fra Thy Mesterbyg gik allerede for 14 dage siden i gang med at bygge den første af flere trækonstruktioner, en stor træterrasse, på 45 kvadratmeter henover åen.

Det nye Morup Mølleprojekt skal tilsammen danne et nyt rekreativt aktivitetsområde ved broen og kroen, til gavn for lokale og turister ved knudepunktet hvor vej og å mødes.

Det er Thisted Kommunes områdefornyelsespenge, tiltænkt området: Bedsted, Gl. Bedsted og Morup Mølle, der har gjort det store projekt muligt.

Ønsket fra Morup Mølle Beboerforening og den nye ejer af den gamle kro Poul Sørensen, var at give det historiske park-område på begge sider af broen et stort løft.

Ideerne kom på bordet ved en række møder med kommunens tekniske afdeling og resultatet blev flere delprojekter i træ, der skal give nye oplevelser ved åen.

Første del er den store rekreative tilbygning til broen mod syd.

Her bygges på den gamle stemmebro - en ny 4,5 x 10 meter plads af asobe-terrassebrædder.

Samtidigt bliver der også bygget en rampe, så der skabes let adgang til pladsen, der svæver over åen på tykke planker af 8 x 20 cm. Azobé-planker.

Rampen, der går fra krosiden ud til den svævende terrasse over åen, bygges så gangbesværede også kan komme til at nyde den store nye plads i solen, der får vild udsigt henover åen mod syd. ?På modsatte østlige bred ved broen bygges også en bred og solid trætrappe, som en lægge-til plads for kanoer og kajakker.

En konstruktion der skal bygges af tre gigantiske 30 x 58 cm kævler ”jern-træ” i 3,5 meters længde. Jerntræskonstruktionen skal delvis bygges i vandet. Senere følger to fugletårne på begge sider af åen.

- Det bliver bare rigtig flot. Vi er glade for at Morup Mølle som område for et løft, der kan give flere besøgende i Morup Mølle. Turister og andre, der ikke kun har travlt med at komme videre. Området omkring kroen bliver nu ret spændende sted man får lyst til at besøge, lyder det fra Mathias Bang Larsen fra Morup Mølle Beboerforening, der har været med i forarbejdet for det spændende projekt.

Håndværkerne har arbejde endnu mindst en måned før broprojektet, kanoliggepladsen og fugletårnene er bygget.

Thisted Kommunes pulje af områdefornyelsespenge til: Bedsted, Gl. Bedsted og Morup Mølle området er samlet på 6 mio. kroner.

Thor Sommer Johannesen fra Thy Mesterbyg svæver bogstaveligt over den brede Hvidbjerg Å.

Når brædderne er lagt på plads, vil der blive en stor plads, hvor folk sidde og nyde solen. der kan endda stilles bord tog stole ud på konstruktionen, som tømrer Mads Smed står på her.

Lægge-til pladsen for kanoer og kajakker, skal bygges af disse tre store jerntræs-kævler, som skal monteres i å-bredden, delvis under vandet i trappeform.

Hele konstruktionen bygges ovenpå den gamle smalle stemmebro, der løber langs med vejbroen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...