Efter EU-udbud er det fortsat Rohde Nielsen A/S, der står med opgaven at vedligeholde dybden i havne og sejlrender, bl.a. i Limfjorden, foruden sandfodringen på vestkysten

THY-MORS: Nu har opgaven, som ud over statslig kystbeskyttelse også omfatter oprensning i visse havne og sejlløb, været i EU-udbud, og vinderen af den omfattende anlægsopgave er fundet. Det oplyser Kystdirektoratet i en pressemeddelelse.

Der var fire internationale tilbudsgivere, som alle lå tæt. Den danske internationalt arbejdende entreprenørvirksomhed Rohde Nielsen A/S med hovedsæde i Nyhavn i København og bl.a. logistikcenter i Grenaa vandt opgaven med det billigste tilbud og skal dermed stå for opgaven 2020-24. Opgaven er ikke fremmed for Rohde Nielsen A/S, som ligeledes vandt udbuddet i 2013 og har varetaget opgaven for perioden 2014-19.

Opgaven, som Rohde Nielsen A/S nu har vundet, går kort fortalt ud på at vedligeholde dybden i havne og sejlrender, bl.a. i Esbjerg Havn og Limfjorden, og beskytte kyststrækninger langs de mest udsatte dele af vestkysten ved hjælp af sandfodring.

Langs den jyske vestkyst er en række strækninger særlig udsat, når vejret viser tænder. Derfor er de statslige midler til kystbeskyttelsen fordoblet til godt én milliard kroner i perioden 2020-24.

Der skal pumpes store mængder sand ind på kysterne, så havet æder af det tilførte sand i stedet for af kysten. Beregninger viser, at der over de kommende fem år skal sandfodres med op mod 19 mio. kubikmeter sand.

- Jeg er meget stolt af, at vi har vundet denne opgave på vores hjemmemarked i et globalt marked, samtidig med at det er meget tilfredsstillende at løse en så samfundsmæssig betydningsfuld opgave at vedligeholde vigtig infrastruktur i havne og sejlrender og beskytte den udsatte vestkyst, siger Jeanette Rohde, der er administrerende direktør i Rohde Nielsen A/S.

Kystbeskyttelsen langs den jyske vestkyst fik en gevaldig saltvandsindsprøjtning, da midlerne til kystbeskyttelse på finansloven blev fordoblet til godt én milliard kroner i perioden 2020-2024. Uden en massiv investering ville staten og de vestjyske kommuner se ind i et scenarium, hvor havet hvert år ville æde løs af vestkysten, og værdier for mange milliarder af kroner ville være i fare for at gå tabt, hvis havet brød igennem klitterne til de bagvedliggende, lavtliggende områder.

Staten medfinansierer kystbeskyttelse gennem en fællesaftale med fire kommuner Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skern på strækningen på 110 km fra Lodbjerg til Nymindegab. Staten medfinansierer også tre mindre fællesaftaler: 4,6 km ved Skagen med Frederikshavn Kommune, 1,1 km ved Lønstrup med Hjørring Kommune og 5,6 km ved Blåvand med Varde Kommune. Staten bidrager i de kommende fem år årligt med gennemsnitligt 184,6 mio. kroner til kystbeskyttelsen på de fire aftalestrækninger. Frederikshavn, Hjørring og Blåvand Kommune bidrager hver med 50 pct. af udgifterne i deres respektive aftaler. Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner bidrager samlet med gennemsnitligt 9,1 pct. af udgifterne til aftaleperioden.

- Vi har haft en vigtig samfundsopgave i EU-udbud, og jeg er meget tilfreds med forløbet, og at vi nu har fundet en samarbejdspartner for de næste fem år. Klimaforandringer og havstigninger sætter os under pres, og derfor giver det ro i maven at vide, at den opgave ligger i gode hænder, så vi også fremover kan sikre de danske kyster, når vejret viser tænder, siger kystdirektør Merete Løvschall fra Kystdirektoratet i Lemvig.

Kystdirektøren pointerer samtidig, at det er meget tilfredsstillende i disse coronatider at kunne sætte endnu mere gang i samfundshjulene med de flere midler til opgaven, hedder det i pressemeddelelsen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...