Struer Kommune arbejder på sagen

ODDESUND: Den lille limfjordshavn i Oddesund nord bliver godt benyttet, og da det bliver mere og mere har man besluttet at udnytte mulighederne i havnen på en måde så der bliver mere plads til både lystbåde og de skibe der bruges til erhverv.

Hvad erhvervet angår landes der masser af muslinger i havnen, og senest er det Blå Biomasse som er kommet til.

Det er opdræt af blåmuslinger på net, hvor de vokser sig store indtil de høstes.

Andre kuttere skraber dem i fjorden. Når man snakker om høstmaskiner så tænker man sikkert på høst af korn etc. men i havnen i Oddesund nord ligger der to med samme betegnelse, - men de anvendes til at høste muslinger fra de net der står i Venø Sund.

Forrige uge gik man i gang med at pilotere i den østlige ende af havnen så der kan blive en kaj mere hvor muslingekutterne kan ligge og bl.a. losse.

Det oplyser ingeniør Hanna Mikkelsen fra Struer kommune.

Hun fortæller videre, at man ikke udvider havnen, men man benytter sig af den overskydende plads der er i havnen.

Da avisens medarbejder var på besøg på havnen var entreprenørfirmaet Ivan Jakobsen i fuld gang med at pilotere til den nye kaj.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...