Kurt B. Jensen har været ansat under seks ledere

HURUP: Falck i Hurup har i de seneste par år haft flere jubilarer.

Det var også tilfældet lørdag 25. januar, da redder Kurt B. Jensen kunne fejre sit 40 års jubilæum, hvor kollegaer, familie venner og bekendte var inviteret til sammenkomst på stationen i Hurup, hvor Falck var vært ved et traktement.

I sin tale til jubilaren sagde områdeleder Bjarne Nørgaard at det jo ikke er hver dag han overrækker et 40 års tegn så det var en speciel og højtidelig dag for ham.

- 40 år er lang tid og du har været ansat under seks ledere. Du startede dengang der var 22 ansatte på stationen i Hurup i 1980, sagde Bjarne Nørgaard.

Kurt B. Jensen er født på Fyn, hvor forældrene og han som otteårig flyttede til Hurup.

Efter folkeskolen tog han Teknisk Forberedelses Eksamen. Herefter i 1971 fik han læreplads hos tømrermester Egon Stærk hvor han var færdiguddannet i 1974.

I 1975 skulle værnepligten - som han aftjente hos Livgarden - overstås.

I 1976 kom han tilbage til tømrerfirmaet Egon Stærk.

I 1980 fik han ansættelse hos Sydthy Bådværft, og det var også i det tidsrum han startede op som deltidsbrandmand hos Falck.

1. april 1984 blev Kurt B. Jensen ansat som redder. Det var en noget hektisk start som redder da han allerede 2. april deltog i en voldsom trafikulykke i Oddesund.

Man må sige at han startede hårdt op. 1992-1994 var Kurt stationens tillidsmand.

1994-1996 overtog han rollen som suppleant.

Herefter har Kurt gennem årene haft mange jern i ilden. Sammen med det daglige job hos Falck, kan der bl.a. nævnes fritidssælger af alarmer, opsætning af disse, sikkerhedsrådgiver for private og små erhvervsdrivende og førstehjælpsinstruktør.

I 1992 modtog Kurt B. Jensen Sophus Falcks mindelagat.

Skulle der ændres noget på stationen eller var der reparationer, blev Kurt gerne taget med på råd. Efter talen fik Kurt påsat 40 års tegnet samt overrakt en kuvert med et gratiale og diplom efterfulgt at et trefoldigt hurra.

Som der jo siges: Bag en stor mand står der en kvinde.

Det gør det også i dette tilfælde. Kurts kone Betty blev bedt om at komme op til Bjarne Nørgaard hvor hun fik overrakt en stor smuk buket blomster.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...