Pas på ternerne på Agger Tange

0
Dette skilt er nu sat op ved ternernes yngleplads på Agger tange ved færgelejet. Foto: Ole Iversen
Af Ole Iversen.

Naturstyrelsen advarer nu folk og naturinteresserede på Agger Tange om at tage hensyn til de mange terner, der yngler netop nu på Agger Tange. For ternerne har brug for fred i yngleperioden for at opnå ynglesucces.

Terner er flere arter af hvide smukke og elegante mågelignende fugle. Fuglearter, som ikke har så mange ynglepladser tilbage, og arterne er under pres.

De er rejst over 10.000 km for at yngle netop her, hvor rederne anbringes på jorden.

På Agger Tange yngler flere arter af terner, mestendels hav- og fjordterne.

De fleste fugle yngler på beskyttede steder, men en del vælger deres redepladser, hvor vi mennesker også færdes.

Naturstyrelsen forsøger med midlertidige hegn og skiltning at gøre opmærksom på fuglenes tilstedeværelse, således at naturgæster kan tage hensyn til fuglen,

fortæller vildtkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy.

Fuglene foretrækker en stenet forstrand ikke langt fra vandkanten. De voksne fugle vil gøre opmærksom på, at man nærmer sig deres yngleområde, ved at flyve lavt og hurtigt hen imod hvad de anser for at være en potentiel fare. På den måde ved man, at man skal gå væk fra området. Hvis man går rundt ødelægger man rederne ved at træde æggene itu.

Eller hvis de ynglende fugle holdes væk, vil andre større fugle æde æg og yngel, og dermed ødelægge ternernes ynglesucces.

Især området vest for færgehavnen på sydspidsen af tangen er meget belastet af færdsel, – trods af adgangsforbuddet gældende fra 1. april – 15. juli.

Særligt færdsel med løse hunde og ravsamling med lys belaster ternerne.

Området er normalt afgrænset af et hegn og markeret med skilte, men på grund af byggeriet ved færgelejet er noget af hegnet fjernet.

Adgangsforbuddet i området er dog stadigvæk gældende.

Overtrædelse af bestemmelserne kan medføre bødestraf.

Områderne med adgangsforbud fremgår af nedenstående kort.

Nederst ses det skilt Naturstyrelsen bruger til at markere områderne.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close