Kurser om Nationalpark Thy

0

Biologisk forening for Nordvestjylland (BFN), hvis formål er at øge kendskabet til og interessen for naturen i Nordvestjylland, udbyder igen i år en perlerække af ”grønne” kurser – blandt andet om Nationalpark Thy.

Naturkurserne er åbne for alle og foregår dels ”på klassen” for den teoretiske del og dels i felten, hvor man kommer dybere ned i materien. Emnerne spænder vidt, og kurserne er af varierende længde.

I april tilbydes et kursus om Genopretningsprojekter i Nationalpark Thy ved Henrik Schjødt Kristensen, Naturstyrelsen, som med stor kendskab til emnet over 3 aftener vil gennemgå og besøge forskellige genopretningsprojekter i nationalparken med eksempler på konvertering af skov til hede, fugtig hede, eng, klithede eller fugtig klithede samt hævning af vandstand gennem lukning af grøfter, skovafbrænding, afgræsning, skrab og rydning.

I maj/juni tilbydes et kursus i Plantekendskab for begyndere ved Sinne Harbo og Jens Handrup, hvor man over fire aftener vil få et godt grundlag for at kunne bestemme de mest almindelige vilde planter i nationalparken.

For de mere øvede plantekendere udbydes igen i år en ”gammel traver” – Lær de vilde planter at kende. Kurset er fordelt over forår og sommer, og det botaniske feltarbejde vil foregå på udvalgte botaniske perler i hele Thy.

Over fem aftener i august tilbydes et kursus i Agger Tanges historie og natur ved Mie Buus, Thisted Museum, Jørgen Nordkvist og Poul Hald Mortensen. Kurset omfatter Agger Tanges historiske udvikling – både den geologiske og den kulturhistoriske – herunder Thyborønprojektets kuldsejlede plan om at lukke Thyborøn Kanal. Desuden gennemgås Agger Tanges botanik med hovedvægten på strandengenes planteliv samt udviklingen i fuglelivet på Agger Tange siden 1960-erne.

Ligeledes i august tilbydes et kursus om Spiselige ting i Nationalpark Thy ved Mie Buus, Kurset byder på udforskning af det vilde madunivers i nationalparken, hvor man på to ekskursioner går på jagt efter årstidens vilde råvarer. Turene afslutter med et let måltid som inspiration til forberedning af de sankede råvarer.

I april tilbydes et kursus i Ringmærkning i Thy ved Lars Smith, Højriis, som vil fortælle om ringmærkningens formål og omfang, ringmærkningsmetoder og nye tendenser for trækfugle, forskydninger i fuglebestande og nye fuglearter i Danmark.

Endeligt tilbydes et kursus i Biodiversitet ved David Jessen. Kurset sætter fokus på, hvad der forstås ved biodiversitet, hvilke udfordringer er der i forhold til at bevare den, og hvordan er status på området i Danmark. Kurset afholdes med to aftener i april og to aftener i september.

Tidspunkter for kurserne, lokaliteter, mødested, pris og tilmelding ses på BFNs hjemmeside: http://www.bfn-nyt.dk/ og i BFN-Nyt 3/2016 eller fås hos skoleleder Jens Handrup.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close